Cievna sústava dosahuje dĺžku viac ako dvojnásobku Zemského rovníku

09. aug. 2015 • Biologické vedy

Cievna sústava dosahuje dĺžku viac ako dvojnásobku Zemského rovníku

Vedeli ste, že cievy v ľudskom tele by mohli obísť našu zemeguľu na rovníku dvakrát?

Pomocou krvi sú roznášané látky potrebné pre normálne fungovanie nášho organizmu. Orgán, ktorý zabezpečuje prúdenie krvi je srdce, ktoré pumpuje krv do tela. Cievy sú vlastne potrubie plné krvi. Jednotlivé živiny, napríklad kyslík alebo cukor, prestupujú stenami ciev do buniek a vlastne ich kŕmia. Preto potrebujeme, aby cievy pretekali okolo všetkých buniek nášho tela, ktorých je okolo 100 biliónov. V pľúcach sa na krv naviaže kyslík. Takto okysličená krv ide do srdca, odkiaľ je poslaná do celého tela odovzdať tento kyslík bunkám. Cievy, v ktorých prúdi okysličená krv nazývame tepny. Tepna od srdca prejde až do cieľovej bunky, kde odovzdá krv živiny bunkám. V tom momente sa krv stáva odkysličená a tieto cievy nazývame žilami. Žily pozbierajú odkysličenú krv a dopravia ju naspäť do pľúc. Niektoré veľké cievy sa nedokážu zásobovať krvou čo v nich prúdi, ale existujú takzvané cievy ciev, ktoré prinášajú krv na povrch cievnej steny a zásobujú aj tú. Ak sčítame dĺžku všetkých tepien, žíl a aj ciev, dostaneme závratné číslo 100 000 kilometrov. Ak by sme cievy natiahli, mohli by obísť zemeguľu na rovníku až dvakrát.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

  • medicína
  • biológia

 

Autor: Zuzana Bogárová, FMFI UK, P-mat n.o.

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
PF 2018
brožúra Veda v Centre 2015
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
TVT 2017 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Základné stavebné jednotky DNA sú označované skratkami svojich názvov, písmenami A, C, G a T.
Zistite viac