Bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby v EÚ


Bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby v EÚ

V blízkej budúcnosti na uskutočnenie platby vo väčšine prípadov už nebude stačiť len poskytnutie hesla alebo údaje uvedené na kreditnej karte. V niektorých prípadoch bude spolu s týmito dvoma nezávislými prvkami potrebné uviesť kód platný len pre danú transakciu. Cieľom je výrazne znížiť aktuálnu mieru podvodov pri všetkých platobných metódach, najmä pri online platbách, a ochrana dôvernosti finančných údajov používateľov.

Európska komisia prijala koncom novembra pravidlá, vďaka ktorým budú elektronické platby v obchodoch a na internete bezpečnejšie. Pravidlami sa zároveň vytvoria podmienky na praktickejšie, lacnejšie a modernejšie riešenie než ponúkajú poskytovatelia platobných služieb.

Týmito pravidlami sa zavádza do praxe smernica EÚ o platobných službách (PSD2). Ide o aktualizovaný súbor pravidiel, ktorých cieľom je modernizovať európske platobné služby v súlade s potrebami rýchlo sa vyvíjajúceho trhu a umožniť rast európskeho trhu v oblasti elektronického obchodu. Prijaté pravidlá umožňujú spotrebiteľom používať inovatívne služby ponúkané mimobankovými poskytovateľmi, tzv. spoločnosťami odvetvia FinTech, a zároveň dôsledne zachovávať ochranu a bezpečnosť údajov spotrebiteľov a podnikov v EÚ. Ich súčasťou sú platobné riešenia a nástroje na riadenie osobných financií cez aplikácie, ktoré združujú informácie z rôznych účtov.

Platobné karty

Kľúčovým cieľom smernice EÚ o platobných službách je zvýšiť úroveň bezpečnosti a dôveryhodnosti elektronických platieb. Vyžaduje sa v nej predovšetkým, aby poskytovatelia platobných služieb vyvinuli silnú autentifikáciu zákazníka. Prijaté pravidlá teda zahŕňajú prísne ustanovenia v oblasti bezpečnosti, aby sa podstatne znížil objem platobných podvodov a chránil dôvernosť finančných údajov používateľov pri online platbách. Pred uskutočnením platby vyžadujú spojenie aspoň dvoch samostatných prvkov, konkrétnej položky, ako je platobná karta alebo mobilný telefón, v kombinácii s heslom alebo biometrickým znakom, ako sú napríklad odtlačky prstov.

Smernica o platobných službách stanovuje aj rámec pre nové služby viazané na platobné účty spotrebiteľov, ako napríklad tzv. platobné iniciačné služby a služby informovania o účte. Tieto inovatívne služby sa už ponúkajú v mnohých krajinách EÚ, ale vďaka smernici o platobných službách budú k dispozícii spotrebiteľom v celej EÚ a budú sa na ne uplatňovať prísne bezpečnostné požiadavky. V pravidlách sa upresňujú požiadavky na prijatie spoločných a bezpečných noriem na komunikáciu medzi bankami a spoločnosťami odvetvia FinTech.

Po uverejnení nových pravidiel v Úradnom vestníku Európskej únie, poskytovatelia platobných služieb budú mať 18 mesiacov na ich zavedenie do praxe.

Pravidlá stanovujú aj povinnosti bánk a poskytovateľov inovatívnych platobných riešení a nástrojov informovania o účte. Ak chcú spotrebitelia používať takéto nové služby, ich banky im v tom nemôžu brániť. Každá banka, ktorá ponúka online prístup k účtom, musí takisto spolupracovať so spoločnosťami odvetvia FinTech alebo s inými bankami, ktoré poskytujú takéto nové služby. Na tento účel musia banky zriadiť bezpečné komunikačné kanály na prenos údajov a uskutočňovanie platieb.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Ďalšie informácie:

Payment services
Payment Services Directive (PSD2)

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
PF 2018
brožúra Veda v Centre 2015
TVT 2017 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
5, 6 správne urobených espresso káv z odrody arabica predstavuje max. odporúčanú dennú dávku kofeínu
Zistite viac