Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

31. máj. 2018 • Pedagogické vedy

Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline, dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou. Pripravila projekt Súkromnej špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Beáta Matušáková  pochádza z Handlovej. Po absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach nastúpila ako učiteľka v Materskej škole Závodie a už po 3-ročnej praxi bola menovaná za riaditeľku Materskej školy Divina – Horná. 

Od roku 1997 začala pôsobiť ako učiteľka špeciálnej materskej školy a postupne si rozširovala odborné vzdelanie – špeciálna pedagogika. Pedagogickú fakultu v Nitre ukončila v roku 2002 a rigoróznu skúšku v roku 2003. V tomto období sa začala intenzívnejšie venovať problematike autizmu a navštevovala rôzne odborné semináre a školenia. Na Štátny pedagogický ústav predložila v roku 2005 projekt Regionálneho centra autistov v Žiline.

Od roku 1997 začala pôsobiť ako učiteľka špeciálnej materskej školy a postupne si rozširovala odborné vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika. Pedagogickú fakultu v Nitre ukončila v roku 2002 a rigoróznu skúšku urobila v roku 2003. V tomto období sa začala intenzívnejšie venovať problematike autizmu a navštevovala rôzne odborné semináre a školenia. V roku 2005 predložila na Štátny pedagogický ústav projekt Regionálneho centra autistov v Žiline. 

Súkromná špeciálna základná škola pre žiakov s autizmombola otvorená v roku 2006 ako prvá škola tohto typu na Slovensku. Neskôr k nej pribudla materská škola, ďalej Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Súkromná praktická škola, ako aj elokované pracoviská. Jej prácou sa inšpirujú ďalší pedagógovia na Slovensku.

PaedDr. Beáta Matušáková s ocenením

PaedDr. Beáta Matušáková s ocenením

V marci 2015 bola Dr. Beáte Matušákovej udelená medaila Jána Amosa Komenského za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadne zásluhy a výsledky dosiahnuté v pedagogickej a výchovnej práci v školstve a práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za záslužnú prácu pre školy a žiakov jej udelená veľká Medaila sv. Gorazda. Toto najvyššie ocenenie v rezorte školstva jej v marci 2016 odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pani doktorka, čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

B. MATUŠÁKOVÁ: Nominácia na Slovenku roka je pre mňa veľká česť a zároveň aj pocit zodpovednosti voči všetkým, ktorí mi dali svoj hlas.

PaedDr. Beáta Matušáková, nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, nominovaná na Slovenku roka 2018

M. B.: Mohli by ste nám aspoň stručne priblížiť svoju prácu?

B. MATUŠÁKOVÁ: Tým, že som zároveň zriaďovateľka aj riaditeľka Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou,  mám veľa povinností administratívneho a manažérskeho rázu. Ale stále každý deň je pre mňa najdôležitejší kontakt so svojimi pedagógmi, aby sme spoločne nachádzali nové a lepšie riešenia pri edukácii našich žiakov s autizmom.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie v práci s deťmi s autizmom? 

B. MATUŠÁKOVÁ: Odborné vedomosti, láskavý a trpezlivý prístup. Povahové vlastnosti ľudí  pedagógov – nevzdávať to a mať životný optimizmus, ktorý pomáha hlavne rodičom týchto detí, aby brali svoje deti také aké sú a boli zároveň šťastní. Spolupráca s rodinou a spoločný jednotný prístup je kľúčom k posúvaniu autistov do čo najväčšej integrácie do spoločnosti.

M. B.: Čomu sa venujete vo voľnom čase a ako si dobíjate energiu?

B. MATUŠÁKOVÁ: Ak mám voľný čas, tak ho najradšej trávim so svojimi vnučkami (Natálka, Simonka), so svojou rodinou a priateľmi na chate, rada mám knihy, filmy, obrazy, ale aj cestovanie a spoznávanie cudzích krajín. Ale aj tak som stále mysľou pri našich autistoch. Je to naozaj neopísateľný pocit, keď vidíte mladých mužov, ktorí ukončili už súkromnú praktickú školu a vidíte ich pred sebou ako malých škôlkarov, prešli veľký kus cesty k dosiahnutiu cieľa a my s nimi. Láska k autistom je to najdôležitejšie čo môžeme ako všetci prvé urobiť.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sú nominované: Mgr. Marta Bačíková, PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Alena Petáková a PaedDr. Iveta Šanderová

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018 a z archívu PaedDr. Beáty Matušákovej

Súvisiace:

Hore
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kryštály a ich štruktúra nesúvisia iba s klenotníctvom, gastronómiou či nerastnými zdrojmi Zeme.
Zistite viac