Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

07. nov. 2018 • Vedy o kultúre a umení

Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Platforma, ktorá umožní študentom vstup na reálny trh s dizajnom a umením. Také niečo sa chystá v rámci projektu Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr v realizácii Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU). Projekt vedie prof. František Burian, akad. soch. a má byť dokončený v roku 2020.

V prvom kroku sa plánuje vytvorenie vlastného realizačného pracoviska slúžiaceho pre potreby tvorby diel na pôde ateliéru. Tie budú následne predmetom vytvárania potrebnej infraštruktúry a výsledky práce v ateliéri budú zúročené v rámci vonkajšieho kultúrneho a komerčného prostredia.

Základnou myšlienkou projektu je iniciatíva na prepojenie činnosti ateliéru Art dizajn na VŠVU s reálnym kultúrnym a ekonomickým prostredím zameraným na oblasť galérií, zberateľov, múzeí, obchodov, designshopov či kultúrnych inštitúcií vo verejnom a súkromnom sektore doma i v zahraničí. „Projekt reaguje na nutnosť prepojenia akademického prostredia s praxou. Zdôrazňuje to, že práca dizajnéra, najmä v oblasti autorského dizajnu, nekončí vytvorením diela, ale je súčasťou komplexného procesu dizajnérskej profesie zahrňujúcej schopnosť porozumenia princípom trhu s umením a dizajnom,“ vysvetľuje realizačný tím.

Zámerom projektu je integrácia procesov a výsledkov vzdelávania do schém reálneho prostredia dizajnérskej profesie v danej oblasti. „Integrácia daného procesu do bežnej pedagogickej praxe študentom zabezpečí priame využitie nadobudnutých vedomostí pri realizácii, prezentácií či propagácií ich práce už počas štúdia. To má zásadný význam pre ich budúce uplatnenie.“

Počas realizácie projektu je naplánovaná séria prednášok, workshopov a diskusií k danej problematike, ako aj verejné prezentácie získaných poznatkov.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality výučby v ateliéry Art dizajnu na VŠVU a prepájanie jednotlivých oblastí spoločnosti, ktoré môžu viesť k zvýšenému záujmu o oblasť autorského dizajnu. „Tá napriek svojmu zásadnému významu pre formovanie dizajnérskej scény, na rozdiel od okolitých krajín, u nás len nesmelo presahuje hranice akademického prostredia smerom k širokej verejnosti,“ dodali riešitelia projektu.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/11781

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /garageband/

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fyzika či fyzikálne javy sú všade okolo nás, stačí len vkročiť do kuchyne a pripraviť si napr. čaj.
Zistite viac