Anton Heretik: Problematika agresivity ma fascinovala už počas štúdií

21. dec. 2017 • Psychologické vedy

Anton Heretik: Problematika agresivity ma fascinovala už počas štúdií

Významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut, psychiater a súdny znalec prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (1950), pochádza z Bratislavy. Študoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1973 pracoval ako psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1985 pracuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1993 – 1999 bol vedúcim Katedry psychológie. V súčasnosti pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie.

Je spoluzakladateľom Ligy za duševné zdravie, členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS, bol predsedom výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Publikoval vyše 200 vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a forenznej psychológie. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality.

V roku 1993 napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie Základy forenznej psychológie (Bratislava, SPN, 1994), ktorá vyšla už v 3. vydaní ako Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Je tiež autorom monografie Extrémna agresia. Forenzná psychológia vraždy (Nové Zámky, Psychoprof, 1999). V roku 2007 zostavil spolu so svojim synom a kolegom z katedry Antonom jr. vysokoškolskú učebnicu Klinická psychológia, ktorá vyšla v roku 2016 v druhom prepracovanom a rozšírenom vydaní. V roku 2013 vydal knihu Humor je vážna vec. Psychológia a psychopatológia komiky. V marci 2015 vyšla jeho kniha pod názvom Zlo – Spomienky súdneho znalca. Ako člen kolektívu autorov sa podieľal na príprave troch epidemiologických štúdií o výskyte depresií, úzkostných porúch, konzumu alkoholu a fajčenia na Slovensku. Podieľal sa aj na tvorbe seriálu STV Najväčšie kriminálne prípady Slovenska a Mafiáni.

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., bol v januári 2016 hosťom Vedy v CENTRE, kde vystúpil s prednáškou na tému Forenzná psychológia a ľudská agresivita. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ.: Pán profesor, študovali ste psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe čoho ste sa rozhodli pre tento študijný odbor?

A. HERETIK: Hlavne som nechcel študovať, čo očakávali moji rodičia, napríklad medicínu, právo a rozhodne som nechcel byť ekonóm ako môj otec. Veľa som čítal a psychológiu som vnímal ako ponor do ľudskej duše, ale romanticky som sa opieral skôr o beletriu (napr. Dostojevského) než odbornú literatúru. Až na štúdiách som vlastne zistil o čom tá psychológia ako veda je. 

Výber kníh od Antona Heretika

M. B.: Odkedy sa venujete forenznej psychológii? Čím Vás zaujala?

A. HERETIK: Problematika agresivity ma fascinovala už počas štúdií, bol som ovplyvnený svojim učiteľom a zakladateľom československej forenznej psychológie prof. Dobrotkom. Pod jeho vedením som urobil svoj prvý výskum a napísal diplomovku o diagnostike agresivity u juvenilných delikventov. Ešte počas školy som začal pracovať na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice. Tam ma začali kolegovia psychiatri priberať ku znaleckým posudkom a od roku 1980 som znalcom z odboru psychológia.

M. B.: Aké sú najčastejšie symptómy ľudí, ktorí by potrebovali odbornú pomoc psychológa alebo psychiatra?

A. HERETIK: Paleta psychických porúch je veľmi pestrá, ale najčastejšie sa ľudia obracajú na psychológov a psychiatrov s depresiami, závislosťami a úzkostnými poruchami, teda neurózami.  

M. B.: Akými spôsobmi sa liečia psychické problémy a choroby?

A. HERETIK: Dva hlavné prístupy ku liečbe tvoria farmakoterapia a psychoterapia. V oboch prístupoch existuje veľmi veľké spektrum liekov a psychoterapeutických metód.

M. B.: Dajú sa psychické problémy prekonať aj „samoliečbou“? Môže si človek pomôcť sám, napríklad radami priateľov alebo poučkami z kníh?

A. HERETIK: Sú psychické problémy a poruchy, ktoré odoznejú aj sami, pomocou sebaúzdravných mechanizmov osobnosti a podporou blízkych ľudí. Nesie to však so sebou celý rad rizík (napr. samovraždy) a často je to utrpenie zbytočné, keď existujú overené postupy liečby. Vyhľadaniu odbornej pomoci ešte stále bránia predsudky voči duševným poruchám i odborníkom, ktorí sa nimi zaoberajú. Samozrejme existujú aj knihy, ktoré pomáhajú lepšiemu porozumeniu vlastnej psychiky či problémov, často sú kníhkupectvá zavalené množstvom ezoterickej a „motivačnej“ literatúry.

Knihy zamerané na psychológiu a forenznú psychológiu

M. B.: Na čo ste najviac hrdý vo svojej dlhoročnej praxi?

A. HERETIK: Som hrdý, že sa mi podarilo vybudovať si prax, ktorá je veľmi pestrá. S inými ľuďmi sa stretávam ako učiteľ, s inými ako s klientmi v psychoterapeutickej praxi a s úplne inými, keď vyšetrujem páchateľov trestných činov. A ak sa mi podarí sa o tieto skúsenosti podeliť v knihách, ktoré píšem, tak je moja odborná sebarealizácia úplne naplnená.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

A. HERETIK: Rád cestujem po svete so svojou manželkou. Relaxujem čítaním beletrie, často nárazovitým počas dovoleniek a sviatkov, zriedkavejšie sa v poslednej dobe dostávam ku rybárčeniu.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Košiciach vychádza Slnko oproti Bratislave skôr.
Zistite viac