Aký súvis má veda a tanec?

18. júl. 2017 • Zdravotné vedy

Aký súvis má veda a tanec?

Môže mať tanec nejakú súvislosť s vedou? Isto môže a dôkazom toho je zaujímavý projekt Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Let´s dance SENIOR.

Pre všetkých milovníkov tanca a pohybu z radov seniorov bol k dispozícii dvanásťtýždňový kurz realizovaný Fakultou telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK v Bratislave), ktorý odštartoval v apríli tohto roka. Nešlo ale len o tanečný kurz. Pred jeho začiatkom vedci Univerzity Komenského posudzovali kondíciu seniorov, ktorú monitorovali počas 3 mesiacov. Následne ju po absolvovaní kurzu vyhodnocovali. Kurz sa skončil koncom júna, svoje pohybové a tanečné zručnosti si rozvíjalo 8 seniorov, z toho 5 žien. Najstarší účastník mal 66 rokov.

Seniori vykonávali pohybové aktivity pod dohľadom odborníkov, ktorí ich usmernili v snahe zachovať úroveň kondície aj po absolvovaní kurzu. „Let´s dance SENIOR je ďalšou ukážkou zapojenia výskumu do praktického života – s celospoločenským prínosom. Okrem príjemnej formy relaxu a zábavy je markantný práve zdravotný aspekt tohto projektu,“ vyzdvihuje rektor UK v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Kurz prebiehal pod taktovkou Mgr. Mateja Chrena, PhD., z Katedry gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave. Seniori týždenne absolvovali dve 60-minútové tréningové jednotky (v utorok a štvrtok v tanečnom štúdiu fakulty). „Ich cieľom bolo osvojenie si základných krokov a figúr v jednotlivých latinsko-amerických a štandardných tancoch a, samozrejme zlepšenie kondície. Tanečné tréningy zlepšujú celkové držanie tela, koordináciu pohybov, rozvíjajú kĺbovú pohyblivosť a rytmickú schopnosť. Pozitívne pôsobia na obehovú a dýchaciu sústavu i svalový aparát. Majú taktiež pozitívny účinok na kognitívne schopnosti,“ približuje koordinátorka projektu PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. z FTVŠ UK v Bratislave.

V neposlednom rade tanec napomáha eliminovať stres, ako i rozvíjať tvorivosť a estetické cítenie. Vhodne kombinovaný s ďalšími druhmi pohybovej aktivity je vedecky overenou metódou pre zvyšovanie kondície seniorov. Nasledujúci kurz Let´s dance SENIOR otvára FTVŠ UK v Bratislave v septembri 2017.

Let´s dance SENIOR

*********************************************

Mgr. Matej Chren, PhD. vyštudoval na FTVŠ UK v Bratislave odbor tanec – tanečný šport. V roku 2008 získal doktorát vo vednom odbore športová edukológia. Už 16 rokov sa venuje trénerskej činnosti. Je prvým diplomovaným trénerom I. triedy s doktorátom v oblasti tanečného športu a držiteľ najvyššej licencie medzinárodného rozhodcu. Počas svojej tanečnej kariéry sa stal viacnásobným majstrom SR v latinskoamerických, štandardných, ako aj 10-tich tancoch. Vo svetovom rebríčku bol v latinskoamerických tancoch dlhší čas v prvej 40-tke z viac ako 1 800 párov celého sveta. Získal titul majster SR profesionálov v latinskoamerických tancoch a show dance. Bol finalistom významných medzinárodných a svetových súťaží. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave.

 

Základné informácie a foto poskytla: PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

UVerejnila: VČ

 

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI.
Zistite viac