Významné výsledky práce slovenských vedcov publikoval prestížny časopis Physical Review B

15. máj. 2018 • Fyzikálne vedy

Tepelné vlny grafénu sú dobre rozpoznateľné pri izbovej teplote, no ich kvantové náprotivky potrebujú pri nízkych teplotách realistický kvantitatívny opis. Grafén predstavuje najtenšiu možnú vrstvu uhlíka, ktorej hrúbka je práve jeden atóm. Najjednoduchšie sa zobrazuje ako drôtené pletivo uhlíkových atómov usporiadaných do pravidelných šesťuholníkov. Tento Čítať ďalej