Typ aktuality Vedný odbor
Zobraziť všetky Dátum zverejnenia od Dátum zverejnenia do Zrušiť filter

Aktuality

Aktuality s tagmi: "Dianie v EÚ"

Filter
Zobrazované záznamy 1 – 10 z 86.
Podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka  z EÚ aj pre tento rok

Podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka z EÚ aj pre tento rok

S novým školským rokom sa v školách v zapojených krajinách EÚ znovu začína program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka. Na ovocie a zeleninu Slovensko dostane z EÚ 201 850 291 EUR a na mlieko 1 020 425 EUR. Súčasťou školského programu EÚ, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych Čítať ďalej

EÚ zvýši výdavky na vzdelávanie  v núdzových a krízových situáciách

EÚ zvýši výdavky na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách

15. sep. 2018 • Politické vedy

Európska komisia prijala nový rámec politiky, ktorej cieľom je zvýšiť finančné prostriedky na humanitárnu pomoc určenú na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách. Projekty vzdelávania v mimoriadnych situáciách pomáhajú miliónom detí v núdzi po celom svete. Konflikty, násilné vysídľovanie, násilie, zmena klímy a katastrofy znemožňujú miliónom detí po Čítať ďalej

Európska komisia navrhla zrušiť striedanie času v roku 2019

Európska komisia navrhla zrušiť striedanie času v roku 2019

14. sep. 2018 • Iný

Európska komisia predložila návrh ukončiť v roku 2019 v Európe sezónnu zmenu času, pričom členské štáty sa môžu samostatne rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami. Vo väčšine členských štátov EÚ je letný čas dlhoročnou Čítať ďalej

Vyskúšajte si prácu profesionálneho prekladateľa na 12. ročníku prekladateľskej súťaže

Vyskúšajte si prácu profesionálneho prekladateľa na 12. ročníku prekladateľskej súťaže

11. sep. 2018 • Humanitné vedy

Ak vás bavia jazyky, vyskúšajte si svoje prekladateľské zručnosti v 12. ročníku každoročnej európskej súťaže Juvenes Translatores – súťaže pre najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii. Keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, nosnou témou textov na preklad bude práve kultúrne dedičstvo. Súťažiaci majú na výber 552 možných Čítať ďalej

Európska cena za udržateľnosť

Európska cena za udržateľnosť

06. sep. 2018 • Iný

Európska komisia uvádza v roku 2018 po prvýkrát európsku cenu za udržateľnosť, ako odmenu za úsilie a tvorivosť európskych občanov, podnikov a organizácií. Cieľ tejto ceny je jasný: vyzdvihnúť inšpirujúce príklady iniciatív, ktoré pomáhajú premietať globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja do konkrétnych riešení a príležitostí. Vzhľadom na prierezový Čítať ďalej

Až  84 % ľudí chce, aby Európa zrušila zmenu času

Až 84 % ľudí chce, aby Európa zrušila zmenu času

03. sep. 2018 • Iný

Verejnú konzultáciu Európskej komisie, ktorá prebiehala od 4. júla do 16. augusta 2018 využilo milióny Európanov. Podľa predbežných výsledkov až 84 % Európanov zo všetkých 28 členských štátov EÚ už si nepraje, aby sa čas menil. Z predbežných výsledkov takisto vyplýva, že viac ako tri štvrtiny (76 %) respondentov považujú zmenu času dvakrát za rok za „veľmi Čítať ďalej

Poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020 sa zjednoduší

Poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020 sa zjednoduší

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) predstavuje odpoveď EÚ na otázku, ako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a vyvážený rozvoj európskych vidieckych oblastí. Jej cieľom je pomôcť zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre európskych poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov, ako aj stabilné, rozmanité a Čítať ďalej

Inteligentné financovanie inteligentných budov

Inteligentné financovanie inteligentných budov

31. aug. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Energetická efektívnosť ako priorita – to nie je len reklamný slogan, je to jeden z nákladovo najefektívnejších spôsobov, ako podporiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a jedna z kľúčových ciest, ako realizovať Parížsku dohodu. Okrem splnenia našich záväzkov voči životnému prostrediu zároveň znižuje účty za energie, závislosť od dovozu a vytvára pracovné Čítať ďalej

Ako by ste riešili problém, ktorý predstavujú plasty?

Ako by ste riešili problém, ktorý predstavujú plasty?

Väčšina Slovákov súhlasí s opatreniami na zníženie množstva plastového odpadu. 86 % Slovákov vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s vplyvmi plastov na životné prostredie, pričom 81 % má obavy týkajúce sa ich zdravotných vplyvov. Občania teda majú záujem riešiť otázku súvisiacu s plastmi, ale čo by sa podľa nich malo urobiť? 92 % zastáva názor, že pri navrhovaní   Čítať ďalej

Rakúske predsedníctvo a jeho priority vo vede a výskume

Rakúske predsedníctvo a jeho priority vo vede a výskume

18. aug. 2018 • Iný

Polročného predsedníctva Európskej únie sa v júli ujalo Rakúsko. Po svojom predsedníctve v rokoch 1998 a 2006 Rakúsko prevzalo svoje tretie predsedníctvo v Rade Európskej únie 1. júla 2018. V oblasti vedy, výskumu a inovácií sa chce sústrediť najmä na vyjednávanie rámcového programu Horizont Európa, ktorý počíta s čiastkou 100 miliárd eur na obdobie 2021 – 2027. Čítať ďalej