Ako skvalitniť cestovanie?


Ako skvalitniť cestovanie?

O ďalšie skvalitnenie cestovania sa snažia študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci inovačného projektu Návrh systému MOD [Future MOD], riešeného v rámci projektu DA-SPACE. Analyzujú súčasný systém používaný v MOD zariadeniach (a jeho navrhnutú aktualizáciu), jeho prednosti a najmä obmedzenia. Majú v pláne pokračovať v riešení súčasného navrhnutého systému alebo navrhnúť novú funkcionalitu. Navrhnuté riešenie by malo byť platformovo (v rámci Linux distribúcií) a hardvérovo nezávislé. Jedným z cieľov je vytvorenie podrobnej architektúry projektu.

Vedúcim tímu je Ing. Peter Pištek PhD. Ako povinné technológie slúžia: Linux, Funtoro MOD HD (nie je potrebné predtým poznať, systém na báze FreeBSD a Androidu).

Na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa nachádza moderne vybavené laboratórium FIIT –Molpir, s. r. o., ktoré obsahuje najnovšie technologické novinky z oblasti IT v doprave. Študenti majú navrhnúť projekt veľkých rozmerov. „Pravdepodobne poznáte autobusy RegioJet a monitory, ktoré sa v nich nachádzajú. Konečným cieľom je vytvoriť riešenie, ktoré nahradí existujúci systém,“ uvádzajú realizátori projektu.

Analyzovať sa majú existujúce softvérové riešenia spolu s existujúcimi konkurenčnými riešeniami a existujúcimi trendmi. „Na základe toho bude vytvorená architektúra celého systému, ktorá bude platformovo nezávislá (v rámci Linux distribúcií). Bude potrebné rozmýšľať nad zabezpečením hardvérovej nezávislosti pomocou implementovaných modulov pre konkrétne typy HW (napr. rôzne typy GPS zariadení), ktoré budú môcť komunikovať so systémom cez štandardizované rozhrania. Na základe vytvorenej architektúry bude potrebné implementovať jadro systému a vybrané softvérové moduly.“

Projekt má praktický charakter a má pomôcť vytvoriť úplne nový systém pre Multimedia on Demand.

************************************************

Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt DA-SPACE v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Študentom pribudli prednášky o podnikaní zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Riešia projekty priamo pre firmy a na základe ich požiadaviek, ale aj požiadaviek mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. 

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vedeli ste, že vedci vytvorili prvý syntetický organizmus na svete?
Zistite viac