Ako rozpoznať nebezpečné vírusy u exotických vtákoch

26. máj. 2019 • Prírodné vedy

Ako rozpoznať nebezpečné vírusy u exotických vtákoch

Vírusy ako „Avian polyoma virus“ (APV) a „Psittacine beak and feather disease“ (PBFD) môžu zapríčiniť smrť postihnutých exotických vtákov a tým aj citovú a ekonomickú stratu pre chovateľov. Preto je dôležitá preventívna kontrola chovných jedincov. Vzhľadom na pozorovaný nárast výskytu BFDV je dôležité, aby chovatelia izolovali a testovali nových jedincov a zabránili tak šíreniu vírusu v chovoch.

V práci s názvom Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov sa autori Jarmila Bíla, Andrej Dudáš a Marcela Bieliková (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie) zamerali na detekciu dvoch najzávažnejších vírusových ochorení APV a PPBFD u exotických vtákov odchovaných v zajatí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Srbsku. „APV patrí medzi polyoma vírusy a prvý raz bol popísaný v USA a Kanade u anduliek, preto bol nazývaný ´budgerigar fledgling disease virus´. Príznaky ochorenia sú variabilné a u mladých vtákov dochádza ku skrátenému priebehu ochorenia. Medzi symptómy patrí abnormálny vývoj peria, zmeny sfarbenia kože, zakrpatený vzrast, ascites (tekutina v bruchu) a zväčšenie pečene. Infekcia APV nemusí byť letálna, v niektorých prípadoch sa ochorenie navonok neprejavuje vôbec alebo je len narušená tvorba peria,“ uvádzajú.

Podobným ochorením, ktoré zasahuje perie, a tým pádom má podobné príznaky, je podľa odborníkov PBFD. „Je zapríčinené vírusom ´Beak and feather disease virus´ (BFDV) a prvý raz bolo popísané u austrálskych kakadu, preto sa väčšina výskumu sústreďuje na austrálske izolácie. Doteraz je to najvýznamnejšie rozšírené infekčné ochorenie medzi papagájmi. Začiatok choroby je charakterizovaný letargiou, depresiou a nechuťou do jedla. Klinické symptómy sa vyznačujú stratou váhy, dystrofiou, stratou peria a v niektorých prípadoch deformáciou zobáka,“ uvádza kolektív autorov.

So svojou prácou sa zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Ako ešte spresňuje Jarmila Bíla, sledovali výskyt ochorenia a zároveň na detekciu museli zaviesť najvhodnejšiu metodiku. „Porovnávali sme real time PCR so štandardnou PCR. U APV bolo veľmi nízke percento výskytu. U ochorenia PBFD sme zaznamenali za posledné roky aj nárast. Pri detekcii PBFD sme mali problém s jedným druhom vtákov (Alisterus scapularis), kde sme zaznamenávali aj nešpecifický (falošný) fragment, u tohto druhu sme museli zaviesť aj restrikčnú analýzu (tou sme odlíšili falošný signál).“

Podľa výsledkov, ktoré autori práce zistili, konštatujú, že PBFD sa v priebehu rokov viac rozširuje. Aj preto je dôležité, aby chovatelia/majitelia vtákov robili potrebné testy a zároveň je významné aj zavedenie restrikčnej analýzy do diagnostického protokolu, aby sme predišli falošným signálom.

„Najväčší význam majú výsledky pre chovateľov/majiteľov exotických vtákov. Oba vírusy môžu zapríčiniť smrť postihnutých jedincov, preto je dôležitá preventívna kontrola chovných jedincov, aby nedochádzalo k citovým aj ekonomickým stratám. Výskyt PBFD narastá, preto je dôležité, aby chovatelia izolovali a testovali nových jedincov a zabránili tak šíreniu vírusu v chovoch,“ podotkla Jarmila Bíla.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Jarmila Bíla

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biosféra sa po milióny rokov vyvíjala v prirodzenom striedaní svetla a tmy.
Zistite viac