Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov?

05. máj. 2017 • Biologické vedy

Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov?

Zistiť vplyv rôznej nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na reakciu vybraných fyziologických parametrov pri zaťažení je cieľom práce Petra Lopatu, za ktorý mu Univerzita Komenského v Bratislave udelila grant. V rámci tohto výskumu sa pritom pracuje s tromi variantmi nadmorskej výšky, a to150 m. n. m., 1 800 m. n. m. a 2 200 m. n. m.

Peter Lopata vysvetľuje, že hypoxické prostredie je v športe dlhodobo využívaným a dostatočne preukázaným prostriedkom na zvyšovanie kondičných schopností. „Realizuje sa vo vysokohorských strediskách, resp. v nížine (simulovaná hypoxia). V súčasnosti sa vo vysokohorských strediskách pripravuje väčšina špičkových športovcov. Ide hlavne o vytrvalostné športy. Hypoxia sa ale týka aj vysokohorskej turistiky, skialpinizmu, vysokohorských expedícii, horolezectva, lyžovania a pod. Pri pobyte v hypoxickom prostredí nám s nárastom výšky stúpa náročnosť dodávky kyslíka do svalov. S tým je spojené vyššie fyziologické zaťaženie a mnohé riziká, ktoré si často neuvedomujeme a v prípade športovcov to môže znamenať zníženie efektu hypoxickej prípravy, resp. jej negatívny účinok. V prípade iných cieľových skupín hrozia rôzne, najmä však zdravotné komplikácie.“

športovec – Jozef Repčík, reprezentant v behu na 800 m Projektom s názvom Vplyv nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na vybrané  fyziologické parameter chcú jeho autori prispieť k formulovaniu odporúčaní pre pobyt a záťaž vo vysokej nadmorskej výške a plánovaniu objektívnejších tréningových plánov v hypoxii. „Čiastkovým cieľom je zistiť u probandov individuálne rozdiely medzi schopnosťou zvládať záťaž v hypoxii a hľadať závislé premenné v tejto schopnosti. Výsledky štúdie môžu prispieť k východiskám skúmania vhodnosti zaťaženia v hypoxickom prostredí pre jednotlivé skupiny ľudí,“ uvádza Peter Lopata.

Podnet k výskumu podľa neho vznikol v rámci spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu a Národného športového centra, kde sa vybudovala hypoxická komora, ktorá bude slúžiť na prípravu špičkovým slovenským športovcom. Výsledky výskumu majú prispieť k praktickým odporúčaniam pre tréning a ďalší výskum vo vrcholovom športe na Slovensku.

 

Projekt Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov bol jedným z projektov, ktorému Univerzita Komenského v Bratislave udelila kocom  apríla 2017 grant. Granty, ktoré sú určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov – vo veku do 30 rokov, udeľovala univerzita už po dvadsiaty prvý. Medzi 232 projektov sa tak rozdelila suma 225 250,00 eur.

Prvenstvo v počte podaných i podporených projektov patrí tradične Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá predložila 143 žiadostí o grant, z nich uspelo 84. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky bolo podporených 37 projektov z 57 podaných. Jesseniova lekárska fakulta predložila 51 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 28.

Bližšie informácie o Grantoch UK v Bratislave

 

Informácie poskytli: Peter Lopata a PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív NŠC

Ilustračné foto: Pixabay,com

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Staviteľom Suezského prieplavu bol francúzsky inžinier Ferdinand Lesseps (1805 – 1894).
Zistite viac