Akčný plán EÚ na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva


Akčný plán EÚ na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva

Európska komisia v októbri predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva, ktoré má slúžiť európskej spoločnosti, životnému prostrediu i ekonomike. Aktualizuje sa ním stratégia biohospodárstva z roku 2012.

Čo je biohospodárstvo?

Biohospodárstvo sa vzťahuje na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví EÚ, pod ktoré spadá poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, potravinárstvo, bioenergetika a biovýrobky. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 bilióny eur a zamestnaných je v ňom približne 18 miliónov ľudí. Je to zároveň jedna z kľúčových oblastí na podporu rastu vo vidieckych a pobrežných oblastiach.

Nová stratégia biohospodárstva

Nová stratégia biohospodárstva, má za cieľ zlepšiť a zefektívniť udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tak k riešeniu globálnych i miestnych otázok, akými sú napríklad zmena klímy či udržateľný rozvoj. Vo svete vyčerpateľných biologických zdrojov a ekosystémov je potrebné vyvinúť inovačné úsilie na to, aby sme boli schopní ľudí nakŕmiť, poskytnúť im čistú vodu a energiu. Biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, z odpadu vytvoriť nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá. Do roku 2030 by mohlo vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

hodnotová reťaz

Zdroj: Akčný plán 2018 

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa musia spoločne podieľať verejné orgány i priemyselný sektor. Na podporu tohto spoločného úsilia zavedie Komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:

1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách
2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe
3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva

Európska komisia organizuje 22. októbra v Bruseli konferenciu, na ktorej sa bude o akčnom pláne diskutovať so zainteresovanými stranami a pozornosť bude zameraná aj na konkrétne biovýrobky.

EÚ už financuje výskum, demonštračnú fázu i zavádzanie udržateľných, inkluzívnych a obehových riešení vychádzajúcich z biotechnológií aj prostriedkami zo súčasného programu Horizont 2020 vo výške 3,85 miliardy eur. Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje: Bioeconomy: the European way to use our natural resources, Action plan 2018

Tlačová správa EK

Ďalšie informácie nájdete tu:

 

 

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Viac ako dve tretiny z celkového objemu penového hliníka tvoria póry.
Zistite viac