50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v SR a ČR pozná svojich medailistov

05. aug. 2018 • Chemické vedy

50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v SR a ČR pozná svojich medailistov

Slávnostný ceremoniál a vyhodnotenie jubilejného 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) 2018, ktorý organizovala spoločne Slovenská a Česká republika, sa konal 28. júla 2018 v pražskom Rudolfíne. Zo 76 súťažiacich krajín si najlepšie počínala Čína a USA so 4 zlatými medailami. S tromi zlatými a jednou striebornou medailou sa medzi svetovú elitu zaradila aj Česká republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Kórejská republika. Slovenskí reprezentanti získali dve strieborné a dve bronzové medaily.

Medzinárodná chemická olympiáda sa po 50 rokoch vrátila do krajín, ktoré iniciovali jej vznik. Dnes už dva samostatné štáty, Slovenská a Česká republika spojili svoje sily a zorganizovali jubilejný ročník prestížnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 82 krajín, pričom každú krajinu mohli zastupovať najviac 4 súťažiaci. Presne 300 súťažiacich zo 76 súťažiacich krajín bolo rozdelených do rovnakých pracovných miest v devätnástich laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde absolvovali praktickú časť olympiády, pozostávajúcu z organickej syntézy a úloh z fyzikálnej a analytickej chémie. Dozor priamo v laboratóriách zabezpečovalo 39 asistentov, kým ďalších 12 realizovalo paralelné pokusy, aby úlohy boli overené korektne a za identických podmienok. Následne, o dva dni neskôr sa v priestoroch Študentského domova Ľudovíta Štúra venovali súťažiaci teoretickým úlohám z biochémie, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej chémie.

praktické úlohy

Absolútna dominancia Číny, prekvapila Česká republika

Riešenia opravovali autori úloh a tiež vedúci jednotlivých delegácií, ktorí dohodou stanovili výslednú úspešnosť jednotlivých úloh pre jednotlivých súťažiacich. Výsledky boli prezentované na slávnostnom ceremoniáli v pražskom Rudolfíne. S úspešnosťou 94, 35 % jednoznačne zvíťazil Qingyu Chen z Číny. Druhé miesto obsadil Aleksei Konoplev z Ruskej federácie s úspešnosťou 90,44 % a tretie miesto vybojoval Raymond Eugene Bahng  z Kórejskej republiky s 88,83 % úspešnosťou.

Olympionikom bolo spolu udelených 35 zlatých, 65 strieborných a 95 bronzových medailí, v závislosti od dosiahnutej úspešnosti. Pre zlatú medailu predstavovala hranica úspešnosti 85 %. Najúspešnejší boli reprezentanti Číny a USA, ktorí pre svoje krajiny získali po 4 zlaté medaily. Tri zlaté medaily a jedno striebro vybojovali žiaci zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Kórejskej a Českej republiky. Česká republika sa tak zaradila medzi 5 krajín s najväčšími mladými talentmi v oblasti chémie.

Bodovalo aj Slovensko

Medzi ocenenými študentmi nechýbali ani všetci štyria reprezentanti Slovenska. Zlatá medaila len tesne unikla Petrovi Rukovanskému z Gymnázia M. R. Štefánika v Nových Zámkoch a striebro vybojoval aj Martin Országh z martinského Gymnázia J. Lettricha. Peter Gonda a Michal Chovanec, obaja z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, získali bronzové medaily.

teoretické úlohy

Priebeh olympiády

„Tohtoročné podujatie prinieslo viaceré nové momenty a impulzy. Okrem rekordného počtu súťažiacich sa po prvýkrát stalo, že ho organizovali dva štáty, nástupníci Československa, zakladateľa súťaže. Zdá sa, že to bol výborný nápad, ktorý v budúcnosti môžu nasledovať aj iné krajiny,“ zhodnotila podujatie pre olympiádový denník Catalyzer prezidentka riadiaceho výboru IChO 2018 I-Jy Shang. Prezidentka vysoko ohodnotila vyváženosť súťažných úloh, ich kreativitu a nápaditosť, ale aj úroveň zabezpečenia súťaže a spoluprácu s organizačným tímom.

„V sprievodnom programe podujatia sme predstavili prírodné krásy, bohatú históriu a kultúru Slovenskej a Českej republiky. Zároveň sme sa snažili vytvoriť účastníkom priestor pre nadviazanie kontaktov počas športových a kultúrnych aktivít,“ vysvetľuje Martin Putala z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá jubilejný 50. ročník spoluorganizovala. „O jednotlivé delegácie sa staralo 76 sprievodcov, väčšinou študentov a doktorandov z Prírodovedeckej fakulty Bratislava, VŠCHT Praha, FCHTP STU Bratislava, ale aj z ďalších slovenských a českých vysokých škôl. Mnohí sami zažili atmosféru predchádzajúcich ročníkov súťaže a ochotne prispeli svojimi skúsenosťami, postrehmi a aktivitami,“ dodáva Martin Putala.

„Olympiáda bola svieža a orientovaná na mladých ľudí. Nesmierne ma teší, že naplnila aj svoje ďalšie poslanie a vytvorila platformu pre kontakty a priateľstvá mladých ľudí, ktorých spoločným záujmom je chémia,“ uzatvára Petr Holzhauser z VŠCHT Praha.

Standing ovation od študentov sa, na záver ceremoniálu, dostalo realizačným tímom zo slovenskej aj českej strany a dvom prezidentom súťaže: doc. Martinovi Putalovi, PhD. a Ing. Petrovi Holzhauserovi, PhD. Olympijskú vlajku následne prevzala Anne Szymczak, vedúca vzdelávacej komisie Francúzska. Paríž bude totiž hostiteľským mestom mladých chemikov  v roku 2019 počas 51. ročníka IChO.

 

Informácie a foto poskytla: Mária Halajová, PR komunikácia IChO 2018

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - zima
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vďaka vedeckému mysleniu sa vieme naučiť uvedomovať si chyby vo vlastnom myslení.
Zistite viac